Metoda Rona Davisa

Strona główna » Metoda Rona Davisa

Programy w metodzie Rona Davisa

Korekcja dysleksji i dysortografii

Korekcja dyskalkulii

Korekcja uwagi

Korekcja uwagi

Program korekcji dysleksji i dysgrafii

O metodzie Rona Davisa

Metoda Rona Davisa różni się od tradycyjnych sposobów pracy z dysleksją tym, że uderza w samą jej przyczynę, a nie tylko w skutek problemu. Według Rona Davisa tą przyczyną jest dezorientacja. Chodzi o to, że osoby z dysleksją łatwo się rozpraszają, co przeszkadza w szkolnej edukacji. Owo rozproszenie ma swój sens: dyslektycy specjalnie (choć nieświadomie) wprawiają w ruch swoją wyobraźnię, myślą obrazami, żeby spojrzeć na nową rzecz lub problem ze wszystkich możliwych stron. To bardzo pomaga w co dziennym życiu i sprawia, że dyslektycy to osoby wyjątkowo bystre, inteligentne, ciekawie myślące. Jednak w przypadku znaków umownych takich jak litery lub cyfry, to nie działa. Litery zaczynają skakać, zmieniać swoją kolejność itp. Nic dziwnego, że dyslektyk nie lubi liter i czytania. Celem naszej pracy metodą Rona Davisa jest nabycie umiejętności „uspokojenia” wyobraźni na czas czytania, pisania, liczenia. Dlaczego liczenia? Nie każdy będzie miał kłopot z cyframi. To specyficzna odmiana dysleksji, zwana dyskalkulią. Polega na tym, że dana osoba rozprasza się właśnie wtedy, gdy ma być precyzyjna w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia.

Kolejnym problemem dla dyslektyka mogą być tak zwane „słowa pułapki”, czyli krótkie słowa, które nie mają żadnego odzwierciedlenia w rzeczywistości, takie jak „ale”, „bo”, „skoro”, „nie”, „czy”, „ani” itd. Jak powiedzieliśmy, dyslektyk myśli obrazami, a za tymi słowami nie stoi żaden obraz. Dlatego czytając albo potyka się o te słowa i traci płynność, albo w ogóle je pomija, co z kolei powoduje, że tekst gubi swój sens. Identyczną przeszkodą są zresztą znaki interpunkcyjne, których dyslektyk ani nie zauważa, ani sam nie używa. Nie istnieją w związku z tym także duże litery na początku zdania w tekście pisanym.

Tydzień pracy z trenerem metody sprawia, że dana osoba ma do dyspozycji nowe narzędzia, które pomagają uspokoić biegającą wyobraźnię na czas nauki, zwolnić wewnętrzny zegar energii oraz nauczyć odprężania. Uczeń zaczyna lepiej czytać, pisać i liczyć. Panuje nad rozproszeniem: jest w stanie samodzielnie określić, kiedy ono następuje oraz jak szybko przywrócić stan orientacji. Wie, jak uspokoić wewnętrzną energię tak, by widzieć litery, spokojnie je pisać lub liczyć. Jest to jednak nowa umiejętność, dlatego dalsza pomoc opiekuna, który podczas naszej wspólnej pracy dowiaduje się, na co zwracać uwagę i jak reagować, jest niezbędna. Zanim umiejętność stanie się nawykiem, musi minąć około trzech, czterech miesięcy.

Korekcja dysleksji pod markami: Davis®, Davis Dyslexia Correction®, Davis Symbol Mastery®, Davis Orientation Counseling® i Davis Math Mastery® może być prowadzona tylko przez osoby zatrudnione przez licencjonowanych Specjalistów Davisa albo przez osoby, które ukończyły kurs i otrzymały licencję facylitatora sygnowaną jako Davis Facilitators przez Davis Dyslexia Association International.

Dlaczego metoda Rona Davisa?

Jest to metoda alternatywna, dużo skuteczniejsza i szybsza niż tradycyjne

Już po tygodniu widać konkretną poprawę

Dyslektyk zyskuje umiejętność radzenia sobie z rozproszeniem uwagi

Wie, jak spowolnić swój wewnętrzny zegar energii (gdyż szybkie tempo uniemożliwia prawidłowe czytanie, liczenie i pisanie)

Uczy się metod błyskawicznego odprężania (dyslektycy stresują się, gdy tylko mają przystąpić do nielubianej czynności).

Metoda jest stosunkowo szybka, jeśli porównamy ją do tradycyjnych szkół (ok. 30 godzin pracy z trenerem metody i do 80 godzin pracy w domu, choć często jest to krócej).

To nie szkoła, praca jest urozmaicona; używamy plasteliny, piłek, a także uczymy technik oddechowych

Tempo pracy i liczbę przerw wyznacza zawsze uczeń

Naszą metodę można zastosować do wszystkich przedmiotów szkolnych, w tym także do nauki języków obcych

W Polsce ta metoda jest prawie nieznana, choć stosowana skutecznie w Ameryce Północnej, Południowej, Europie, Azji, Australii i Nowej Zelandii (kliknij na link “trenerzy metody Davisa na świecie” na dole strony)