Multimedia

Strona główna » Multimedia

Filmy o metodzie Davisa

Metoda Rona Davisa na konferencji Sue Ryder
Reading and Spelling with Davis Learning Strategies
Ron Davis – Unlocking the Power of Dyslexia
Dysleksja i metoda Rona Davisa
The Davis Dyslexia Correction Program
Dysleksja metodą Davisa on-line

Profesjonalne usługi opisane jako Davis®, a także zawierające określenie Davis®: Korekcja Dysleksji Metodą Davisa®, Opanowanie Symbolu Metodą Davisa® Opanowanie Orientacji metodą Davisa®, Korekcja Uwagi metodą Davisa®, Program Korekcji Dyskalkulii metodą Davisa®, Program Nauki Czytania dla Młodszych Uczniów metodą Davisa® mogą być prowadzone tylko przez osoby, które przeszły trening i otrzymały licencję Davisa jako Facylitator Davisa lub Specjalista Davis Dyslexia Association International. Program "Dobrze napisane" jest oddzielną ofertą, nieobjętą licencją Davisa, opartą na autorskiej metodzie i jako taka została zaprezentowana w osobnej zakładce.

dda logo