Korekcja dyskalkulii

Strona główna » Korekcja dyskalkulii

Program korekcji dyskalkulii

Davis Maths Mastery Programme®

Jest to program przeznaczony dla osób z trudnościami związanymi z matematyką. Już same liczby mogą wprowadzać zamęt, jednak często problemy pojawiają się przy działaniach. Kłopotliwe może być dodawanie i odejmowanie, dzielenie i mnożenie czy też samo opanowanie pamięciowe tabliczki mnożenia. Problemy mogą się także pojawiać przy zadaniach z tekstem. Często błędy matematyczne wynikają na przykład z nieprecyzyjnego zapisu. Dyslektyk nie trzyma się linii ani kratek i przy działaniach powstają pomyłki, które obniżają oceny.

Trening dyskalkulii prowadzony metodą Rona Davisa, obejmuje osiem dni, podczas których uczeń oraz jego opiekun poznają nowy sposób pracy.

Ustawienie orientacji

Zaczynamy od ustawienia orientacji, czyli uspokojenia „biegającej wyobraźni”, której bardzo trudno skupić się na umownych symbolach. Dla osób z dyskalkulią wszystkie „znaczki” są do siebie bardzo podobne, dlatego powodują dezorientację. Naszym celem będzie więc nie tylko przywracanie stanu orientacji, ale też oswojenie wszelkich znaków matematycznych, które wywołują niepokój. Robimy to przy pomocy plasteliny (znaki należy wykleić) oraz określania czym tak naprawdę dany znak jest i do czego służy. Uczymy się też pracować ze stresem oraz wewnętrznym zegarem energii.

Kroki do poprawnego liczenia

Wszystkie znaki umowne mogą wywoływać dezorientację, więc wyklejamy nie tylko cyfry, ale też wszelkie symbole matematyczne

Pracujemy z plasteliną, ponieważ naszym celem jest sprawienie, by matematyka stała się czymś realnym, namacalnym, a nie tylko systemem niewiele mówiących znaków

Uczymy się, jak sobie radzić ze stresem, ponieważ to on jest odpowiedzialny za większość pomyłek w obliczeniach

Dyslektycy często przyśpieszają, kiedy zajmują się czymś, czego nie lubią – uczymy się spowalniać „wewnętrzny zegar energii”, by pracować dokładniej

Zajmujemy się wszystkimi pojęciami dotyczącymi porządku, bo bez tego obliczenia będą chaotyczne

Praca ze stresem

Praca ze stresem jest bardzo istotna, ponieważ osoby z dyskalkulią odczuwają tak wielką niechęć do symboli, że szybko wpadają w irytację. Dlatego bardzo ważny element naszych spotkań to umiejętność poradzenia sobie z trudnymi emocjami.

Zegar Energii

Zegar Energii z kolei pokazuje, że możemy samodzielnie zwolnić lub przyśpieszyć tempo, w którym staramy się dokonać obliczeń. Wiadomo, że matematyka wymaga uważności, dlatego potrzebna jest tu zdecydowanie spokojniejsza energia niż na przykład do gry w piłkę. Tymczasem osoby z dyskalkulią starają się to tempo jeszcze przyśpieszyć, żeby jak najszybciej zakończyć nielubianą czynność, jaką jest liczenie. Dopóki nie nauczą się samodzielnie używać Zegara w celu spowolnienia pracy, w obliczeniach będą pojawiać się błędy.

Matematyka to także zestaw specyficznych pojęć, takich jak „suma”, „różnica”, „przez”, „mniej”, „niż”, „reszta” itp., które na co dzień kojarzą się z czymś innym niż obliczenia. Często dezorientacja związana z dwojakim znaczeniem tych słów jest przyczyną problemów i należy się przyjrzeć temu, czy dana osoba odczytuje dany wyraz właściwie.

Kwestia porządku

I wreszcie kwestia porządku. Matematyka jest nauką, która wymaga szczególnej dbałości o każdy szczegół w zakresie kolejności, przyczyny i skutku, konsekwencji, czasu itp. Osoby z dyskalkulią uważają porządek za zbędny, gdyż w ich świecie wszystko występuje równocześnie. Z tego względu pracujemy z tymi pojęciami, by wprowadzić do świata danej osoby uporządkowane struktury bez których rzeczywistość liczb i działań nigdy nie będzie taka, jak być powinna.

Profesjonalne usługi opisane jako Davis®, a także zawierające określenie Davis®: Korekcja Dysleksji Metodą Davisa®, Opanowanie Symbolu Metodą Davisa® Opanowanie Orientacji metodą Davisa®, Korekcja Uwagi metodą Davisa®, Program Korekcji Dyskalkulii metodą Davisa®, Program Nauki Czytania dla Młodszych Uczniów metodą Davisa® mogą być prowadzone tylko przez osoby, które przeszły trening i otrzymały licencję Davisa jako Facylitator Davisa lub Specjalista Davis Dyslexia Association International. Program "Dobrze napisane" jest oddzielną ofertą, nieobjętą licencją Davisa, opartą na autorskiej metodzie i jako taka została zaprezentowana w osobnej zakładce.

dda logo